Nasza Pasieka gościła kapitułę Znaku Doliny Karpia w składzie:

  • Ewa Wachowicz – producentka i dziennikarka telewizyjna,
  • prof. Ewa Cieślik – Kierownik Katedry Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji Uniwersytetu Rolniczego,
  • Olga Gałek – twórca metody budowania marki lokalnej, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
  • Anna Świątek – Dyrektor biura Doliny Karpia