Blog

Rójka – nowa pszczela rodzina

rój rójka nowa rodzina pszczela

Co to jest rój?

Omówienie tego zagadnienia wymaga spojrzenia na rodzinę pszczelą jak na jeden organizm. Powszechnie pszczoły postrzega się jako pojedyncze organizmy zebrane w pewną “społeczność” w ramach której owady te wykonują pewne prace i wspólnie czerpią z niej korzyści. Podobnie jak ludzie w ramach np. państwa. Jest to jednak zbyt mało precyzyjne określenie zależności panujących u pszczół.

Rodzinę pszczelą należy jednak postrzegać jako jeden organizm, lub nawet jeden “superorganizm” złożony z dziesiątek tysięcy mniejszych organizmów. Artykuł ten dotyczy rójki, więc nie będę teraz wyjaśniał z czego to wynika, więcej o tym w kolejnym artykule. Przyjmując ten sposób widzenia można wówczas rójkę określić jak rozmnażanie sie koloni pszczół przez podział. Jak do tego dochodzi?

Jak powstaje rój?

Wiosną gdy intensywnie rozwijająca się rodzina, przynosi do gniazda pyłek, miód, wodę do karmienia czerwiu(młodych pszczół w postaci larwalnej). Następuje intensywna budowa plastrów pszczelich, jednak każdy ul czy w naturze jakaś dziupla mają ograniczoną przestrzeń. Po jej wypełnieniu zaczyna się robić ciasno. Stale podnosi się temperatura, w gnieździe zaczyna brakować miejsca gdyż każda komórka zapełnia sie nektarem obficie przynoszonym z pól i łąk. Następuje sytuacja, w której nowe pokolenia pszczół nie znajdują zatrudnienia natomiast obficie się odżywiają. Takie owady szukając sobie zajęcia zaczynają budować mateczniki dla przyszłych matek dla nowych koloni. Karmią obficie młode larwy z których wyrosną matki, odchudzając przy tym starą czerwiącą matkę, aby ta była zdolna do lotu. Gdy w gnieździe znajdzie się wystarczająco dużo pokarmu i pszczół oraz młode matki dojrzeją zaczyna się rójka.

Pszczoły rojowe zaczynają krążyć przed ulem szukając miejsca do założenia nowej koloni. Przy sprzyjającej pogodzie i na dzień-dwa przed wygryzieniem młodych matek wylatują z ula wraz ze starą matką. Zabierają przy tym “we wianie” do woli miód na drogę. Silny rój potrafi zabrać nawet do 3 kg! Osiedlają się na pobliskiej gałęzi, słupie itp. zbijając się w kule wokół matki. Część pszczół lotnych dalej poszukuje miejsca docelowego swojej podróży gdzie można by przeżyć i założyć gniazdo. Po pewnym czasie od paru godzin do przeważnie dwóch dni odlatują definitywnie. W gnieździe pozostaje jednak wciąż sporo pszczół i wygryzają się nowe matki. Z takimi młodymi matkami wylatują kolejne mniejsze już roje. Dzieje się tak aż w gnieździe zostanie jedna matka. Inna jest sytuacja kiedy w ulu zostaje mała ilość przczoł a wygryzą się np. trzy matki. Wtedy dochodzi do  walki między nimi lub ta która wygryza się pierwsza zabija pozostałe jeszcze w matecznikach. Matka po paru dniach wylatuje na loty godowe, unasienia się i rozpoczyna czerwienie. Rodzina rozwija się prawidłowo bo w gnieździe pozostały ogromne zapasy miodu i pyłku oraz wciąż wygryzają się młode pokolenia pszczół.

Podsumowując te sprytne owady wymyśliły naprawdę niezwykły sposób na przetrwanie i zdominowanie kuli ziemskiej. Radzą tak sobie od tysięcy lat zapewniając pożywienie ludziom i zwierzętom, nakręcając nie jako tę machinę co roku od wiosny do jesieni.

Zapraszamy na nasz krótki filmik z łapania małej rójki.